29.9.2019

BORGERBUDGETTERING
Max. beløb pr. projekt kr. 20.000,-
Deadline for indsendelse af projektforslag
(Projektskema + bilag) 14. oktober 2019
Til:
Kirsten Heissel venbjerg@mail.dk eller
Henning Nørgaard henning@hoptrup.net

Offentliggøres i Kontakten & Facebook
Afstemning på Borgermøde 21. oktober 2019