Om alilchane

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות נוחות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלות הדיור נופלת אך ורק על חשבון הילדה. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בנות משאירות בונוסים מגברים באופן אישי. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל דירה דיסקרטית חיפה – לספק לבנות עבודה טובה עם רווחים טובים, ותן ללקוחותינו לתת לשירותים ישירות את האיכות הטובה ביותר. רק גישה זו נותנת כוח להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.
Go to Top