Om basrenelnews

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל רק בהוצאות הילדה. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בנות בנות. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערת ליווי – צור בנות ראויות לעבוד עם רווחים טובים, וגברים מעוניינים מציעים שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכס הטוב ביותר. רק שיטה זו מאפשרת להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.
Go to Top