Om belktoweltant

פרסי עובדים אמינים. בונוסים מגברים עובדים עוזבים לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי דירה דיסקרטית בקריות – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה רצינית, ולגברים עשירים כדי להפוך שירותים באופן בלעדי ישירות לנכסים הטובים ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתתעוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הדיור נופל רק בעלויות המודל. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.
Go to Top