Om brinmilaman

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי מערכת ברורה של בנות. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל שירותי ליווי – צור בנות עם עבודה טובה עם הכנסה גדולה, ולהציע ללקוחות מעוניינים להציע שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח ליצור שותפות ארוכה, שתפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.
Go to Top