Om inmosoltau

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים משאירים מתנות מלקוחות. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי בבת ים – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, והגברים שלנו מציעים שירותים באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נועדו בדיוק להוצאות הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.
Go to Top