Om kaustylcyper

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שעלות הדיור נופלת בדיוק על חשבון הילדה. המחיר המשוער של השכרת הבית היומי של הבית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי – הפוך בנות עבודה טובה עם רווחים מעולים, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה כזו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, שתהפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.
Go to Top