Om menchalasuf

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. הכל משפיע על הקמת השעבר של העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא בלעדי על חשבון העובד. המחיר המשוער של שכירת הדירות היומית בישראל מוערך כ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. פחמים מגברים נלקחים על ידי עובדים בעצמם. מטרת העדיפות של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי ברמלה – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים כדי להפוך שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.
Go to Top