Om newsdevecon

מערכת עובדים אמינה. הבונוסים מהלקוחות נלקחים באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל שירותי נערות ליווי – צור את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן מיועדות אך ורק להוצאות עובדים. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.
Go to Top