Om trapobconting

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי שירותי ליווי – צור בנות את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, והציע ללקוחות עשירים להציע לשירותים רמה טובה יותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות להשיג שיתוף פעולה ממושך, אשר יהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות השכירות נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.
Go to Top