Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende fordeling af opgaverne:

Formand: Henning Nørgaard
Næstformand: Anne Prahl (Ny)
Kasserer: Tine Fricke (Ny)
Sekretær: Aage Jørgensen (NY)
Bestyrelsesmedlem: Hans U. Schulz