Borgerbudgettering2018-01-15T09:15:34+00:00

Borgerbudgettering i Hoptrup Landdistrikt 2017

Et samarbejde mellem Haderslev kommune og Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn
15. november blev der afholdt borgermøde med afstemning af projekter vedr. borgerbudgetteringspuljen, der er
blevet tildelt fra Haderslev Kommune.
Der skulle stemmes om i alt 9 projekter, hvor nedenfor anførte projekter blev stemt igennem

Køb og installering af hjertestarter i Diernæs

Tovholdere: Ralph Eriksen, Trine Haslund og Kirsten Heissel
(16 stemmer)
14.490,00

Elektronisk informationstavle til brug for foreninger, virksomheder og borgere
til annoncering af begivenheder, aktiviteter og attraktioner.

Tovholdere: MortenLang og Johannes Mortensen.
Projektet videreføres fra sidste års borgerbudgettering, hvor det fik tildelt 10.000.kr.
(13 stemmer)
15.000,00

Shelter og komposttoilet på sportspladsen i Diernæs.

Tovholdere: Jes Ole Jørgensen og Kirsten Heissel
(13 stemmer)
20.000,00

Det bliver spændende i den kommende tid at følge projekterne, men seneste afslutning 1. oktober 2018.