Indlæser Begivenheder

                      VI INVITERER TIL

                GENERALFORSAMLING

 

ONSDAG DEN 20. MARTS 2019

Fra kl. 19.00 på Lillegården

 

I samarbejde med Hoptrup Vandværk og Slivsø Bådelaug er vi vært med smørrebrød samt diverse drikke

Vi glæder os til at se dig / jer

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere / stemmeberettigede
 3. Formandens beretning for 2018
 4. Regnskabsaflæggelse for 2018
 5. Indkomne forslag (Sendes til formanden Henning Nørgaard senest 1. marts 2019 – pr. brev el. mail henning@hoptrup.net)
 6. Fastsættelse af kontingent (Nuværende pris: kr. 120,- familie / kr. 60,- enlig)
 7. Valg

Bestyrelsen:

 • Formand Henning Nørgaard
 • Næstformand Jeppe Søgaard (På valg – modtager ikke genvalg)
 • Kasserer Louise Ruggaard (På valg – modtager ikke genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem Johannes Mortensen (På valg – modtager genvalg som 3.suppleant)
 • Bestyrelsesmedlem Hans U. Schulz
 • Suppleanter:
 • suppleant Kirsten Heissel (På valg modtager genvalg som suppleant)
 • suppleant Mogens Frølich (På valg modtager genvalg som suppleant)

 • Revisorer:
 • Niels Glasdam
 • Fritz Vognsen (På valg)

 

Revisorsuppleant

 • Morten Lang

 

 1. Eventuelt

 

På bestyrelses vegne
Henning Nørgaard

Share This Story, Choose Your Platform!