Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

VI INVITERER TIL GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 21. MARTS 2018
Fra kl. 19.00 på Lillegården
I samarbejde med Hoptrup Vandværk og Slivsø Bådelaug er vi vært med smørrebrød
samt diverse drikke
Vi glæder os til at se dig / jer
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
1. Valg af stemmetællere / stemmeberettigede
2. Formandens beretning for 2017
3. Regnskabsaflæggelse for 2017
4. Indkomne forslag (Sendes til formanden Mogens Frølich senest 1. marts 2018 – pr. brev el. mail
mogensfroelich@hotmail.com)
5. Genforeningsstenen: Afstemning om 3 mulige placeringer som annonceret i
Kontakten / Bestyrelsen anbefaler placering i byparken på parkeringsplads
mod vej.
6. Fastsættelse af kontingent (kr. 120,- familie / kr. 60,- enlig)
7. Valg
Bestyrelsen:
– Formand Mogens Frølich (På valg – modtager ikke genvalg)
– Næstformand Jeppe Søgaard
– Kasserer Louise Ruggaard
– Bestyrelsesmedlem Johannes Mortensen (På valg – modtager ikke genvalg)
– Bestyrelsesmedlem Kirsten Heissel (På valg – modtager ikke genvalg)
Suppleanter:
– 1. suppleant Lone Lang (På valg – modtager ikke genvalg)
– 2. suppleant Henning Nørgaard (På valg – modtager genvalg)

Revisorer:
– Finn Juhl (Modtager ikke genvalg)
– Fritz Vogensen
Revisorsuppleant
– Niels Glasdam
8. Eventuelt
På bestyrelses vegne
Mogens Frølich