Generalforsamlingen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende fordeling af opgaverne:

Formand: Henning Nørgaard
Næstformand: Anne Prahl (Ny)
Kasserer: Tine Fricke (Ny)
Sekretær: Aage Jørgensen (NY)
Bestyrelsesmedlem: Hans U. Schulz

På generalforsamlingen var der en god dialog. Det blev nævnt, at der gerne måtte gives mere information om, hvad bestyrelsen laver. Det vil vi gøre vores bedste for at efterleve.

Referater og beretninger fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger bliver indenfor kort tid gjort tilgængelige på hjemmesiden. www.hoptrup.dk.

 

 

 

 

Flagallé for konfirmander
Søndag d. 28. april er der konfirmation. Vi skal selvfølgelig udsmykke byen med flag, som vi plejer.
I den forbindelse mangler der nogen til at hejse og stryge flagene om søndagen. Henvend dig til èn fra bestyrelsen, hvis du har mulighed for at hjælpe.

Landdistriktsmøde
Tre fra bestyrelsen deltog i et møde med Landdistriktsudvalget for Haderslev Kommune. Vi blev præsenteret for den nye landdistriktspolitik, og fik også lejlighed til at hilse på den nye landdistrikts-koordinator, Bitten Jensen.
Vi hørte et inspirerende foredrag af Finn Jorsdal, som har været med til at gøre Klitmøller og Thy kendt for Cold Hawaii. Hans pointe var, at vi skal arbejde med de gode ting, vi har i vores lokalområde og være stolte af det – altså de stedbundne potentialer. Og så skal vi lægge store planer for, hvordan vi kan gøre dem endnu mere attraktive. Lad os stå sammen om at udvikle vores lokalområde og gøre det så attraktivt, at mange har lyst til at flytte hertil.
Henvend jer med jeres idéer til én fra bestyrelsen eller til mig.

Henning Nørgaard.
Mobil: 40965628
E-mail: henning@hoptrup.net