Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende fordeling af opgaverne:

Formand: Henning Nørgaard
Næstformand: Anne Prahl (Ny)
Kasserer: Tine Fricke (Ny)
Sekretær: Aage Jørgensen (NY)
Bestyrelsesmedlem: Hans U. Schulz

På generalforsamlingen var der en god dialog. Det blev nævnt, at der gerne måtte gives mere information om, hvad bestyrelsen laver. Det vil vi gøre vores bedste for at efterleve.

Referater og beretninger fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger bliver indenfor kort tid gjort tilgængelige på hjemmesiden. www.hoptrup.dk.