Borgerbudgettering for Hoptrup/Diernæs 21. oktober 2019.
Tak for den store opbakning, der var i alt 92 deltagere. Tak for gode forslag og idéer. Ca. 1. april 2020 vil Borgerforeningen bede om en status på de projekter der endnu ikke er sat i gang eller afsluttede. Hvis et projekt ikke kan gennemføres i 2020, skal det bevilgede beløb gives videre til det næste projekt på listen. Afstemningsresultatet og projektskemaer bliver afleveret til Landdistriktet i denne uge.