Haderslev Kommune havde planlagt, at borgerbudgettering skulle
gennemføres tidligere i år end det plejer. Men Covid-19 har forhindret, at
det kan lade sig gøre på den sædvanlige måde, så kommunen har
besluttet, at den lokale Borgerforening har ansvaret for at inddrage alle
beboere så godt som muligt, uden at der afholdes fællesmøder.
Derudover vil Borgerforeningen lave opslag på Facebook, hjemmeside, og
hænge plakater op m.m. Alle er velkomne til at komme med forslag.

Der skal være en kort beskrivelse af projektet, et budget og så skal der være
en person, som er ansvarlig for projektet. Deadline for forslag er den 16.
august.

Borgerforeningen vil opfordre til, at der fortrinsvist søges om
penge til nye aktiviteter, i stedet for vedligeholdelse. Forslagene vil blive
offentliggjort i kontakten d. 18. aug. Efterfølgende vil bestyrelsen
sammen med Djernæs beboerforening og en repræsentant fra Over
Kestrup vurdere de nye forslag og evt. også nogle af de gamle. Hvis der er
flere projekter end der midler til, vil der blive mulighed for at stemme.
Der er 50.000,- kr. til rådighed + evt. overskydende fra 2019.

Forslag skal afleveres til Henning Nørgaard enten på e-mail:
henning@hoptrup,net eller i postkassen på Hoptrup Hovedgade 47, 6100
senest d. 16. august.