Borgerbudgettering

Borgerbudgettering: Gennemgang af status for projekter igangsat fra sidste års pulje tildeling. Og oplæg til dette års tildeling af midler til projekter.